Serviceniveaus

Om beter te kunnen inspelen op de wensen van klanten ten aanzien van het uitvoeringsniveau van vertalingen worden twee serviceniveaus voor vertaaldiensten gehanteerd.

Serviceniveau 1

Serviceniveau 1 omvat het leveren van een vertaling die is gemaakt door een professionele, deskundige native speaker van de doeltaal. Dit serviceniveau wordt aanbevolen voor vertalingen waarvoor u zelf de eindredactie doet.

Serviceniveau 2

Serviceniveau 2 omvat het leveren van een vertaling die is gemaakt door een professionele, deskundige native speaker van de doeltaal en die daarna nog eens is nagekeken en waar nodig gecorrigeerd door een tweede vertaler. Dit serviceniveau wordt aanbevolen voor vertalingen waarbij u de doeltaal zelf onvoldoende beheerst om de eindredactie van de vertaling voor uw rekening te nemen.

Logischerwijs geldt voor serviceniveau 2 een hoger tarief en een langere levertermijn dan voor serviceniveau 1. Serviceniveau 2 sluit aan bij de eisen van de Europese kwaliteitsnorm voor vertaaldiensten, EN15038.

Bij het verstrekken van een vertaalopdracht dient u aan te geven of u serviceniveau 1 of 2 wenst. Wanneer u GEEN serviceniveau aangeeft, zal worden aangenomen dat u serviceniveau 1 wenst.

Neem contact op voor meer informatie