Vertalen

Het spreekt voor zich dat vertalen de kernactiviteit van een vertaalbureau is. Vertalen is het omzetten van een schriftelijke tekst in een andere taal en wel zodanig dat de betekenis, associaties en toon van het origineel nauwkeurig worden overgebracht. Dat klinkt wellicht eenvoudig, maar dat is het in de praktijk zeker niet altijd. Vertalen is en blijft vakwerk!

Een slechte vertaling kan omzetverlies en imagoschade voor uw bedrijf tot gevolg hebben. Flextra Vertaalservice laat vertalingen daarom uitvoeren door zorgvuldig geselecteerde native speakers met inhoudelijke kennis van het specifieke onderwerp van uw tekst. Desgewenst volgt er na het vertalen nog een correctieronde door een tweede vertaler om er zeker van te zijn dat alle puntjes op de i staan (zie Serviceniveaus).

Bij Flextra Vertaalservice kunt u terecht voor:

  • Commerciële vertalingen (bijv. informatiebrochures, persberichten, handelscorrespondentie, presentaties, haalbaarheidsonderzoeken, enz.)
  • Technische vertalingen (bijv. gebruiksaanwijzingen, installatie-instructies, onderhoudshandleidingen, specificatiebladen, enz.)
  • IT-vertalingen (bijv. websites, licentieovereenkomsten, cookie- en privacybeleid, gebruiksaanwijzingen, beveiligingsinstructies, enz.)
  • Medische vertalingen (bijv. handleidingen voor medische apparatuur, bijsluiters bij medicijnen, patiënteninformatiefolders, toestemmingsformulieren, enz.)
  • Juridische vertalingen (bijv. overeenkomsten, processtukken, statuten, notariële akten, personeelshandboeken, gedragscodes, enz.)
  • Financiële vertalingen (bijv. jaarverslagen, due-diligencerapportages, financiële analyses en adviezen, memo’s, prospectussen, enz.)
  • en meer…
Neem direct contact op voor meer informatie!