De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. De informatie wordt verstrekt door Flextra Vertaalservice en hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, ten aanzien van de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of bijbehorende afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat je in dergelijke informatie stelt, is derhalve volledig op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot indirecte schade of gevolgschade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winstderving voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website.

Deze website bevat mogelijk ‘links’ (verwijzingen of koppelingen) naar websites die niet door Flextra Vertaalservice worden beheerd. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van de desbetreffende sites. De opname van zulke links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een goedkeuring van de standpunten die op dergelijke sites worden geuit.

Wij stellen alles in het werk om de website goed te laten functioneren. Flextra Vertaalservice neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is evenmin aansprakelijk voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen waar wij geen invloed op hebben.