Disclaimer

Disclaimer voor onze dienstverlening

Wij doen ons uiterste best om de hoge kwaliteit en nauwkeurigheid van ons werk te waarborgen. Wij behouden ons het recht voor om geleverd werk in geval van geconstateerde fouten of problemen kosteloos te corrigeren, mits de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na de levering van het werk heeft gereclameerd. Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewerken, zonder schriftelijke toestemming van Flextra Vertaalservice en deze bewerking heeft gepubliceerd dan wel heeft laten drukken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. De financiƫle aansprakelijkheid voor een tekortkoming in geleverd werk is nimmer hoger dan het factuurbedrag (excl. BTW) van de betreffende opdracht. Aansprakelijkheid voor indirecte, incidentele of gevolgschade wordt expliciet uitgesloten. Facturen dienen binnen 30 dagen te worden betaald.

Disclaimer voor onze website

Deze website (https://flextravertaalservice.nl) behoort toe aan Flextra Vertaalservice, een onderneming geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14064514. We trachten te allen tijde om de getoonde informatie zo volledig en accuraat mogelijk te houden. Desondanks kunnen wij niet geheel uitsluiten dat incidenteel gegevens onvolledig, onjuist of niet meer actueel zijn. Inhoudelijke wijzigingen, prijswijzigingen en wijzigingen in de toeslagen, kortingsregelingen en verzendkosten kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect of van welke aard dan ook, die zou voortvloeien uit of in enig opzicht verband zou houden met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze te kunnen raadplegen.

Copyright

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, cd-rom of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rob Laumen / Flextra Vertaalservice.

Neem contact op