Disclaimer

Wij doen ons uiterste best om de hoge kwaliteit en nauwkeurigheid van ons werk te waarborgen. Wij behouden ons het recht voor om geleverd werk in geval van geconstateerde fouten of problemen kosteloos te corrigeren, mits de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na de levering van het werk heeft gereclameerd. Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewerken, zonder schriftelijke toestemming van Flextra Vertaalservice en deze bewerking heeft gepubliceerd dan wel heeft laten drukken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. De financiƫle aansprakelijkheid voor een tekortkoming in geleverd werk is nimmer hoger dan het factuurbedrag (excl. BTW) van de betreffende opdracht. Aansprakelijkheid voor indirecte, incidentele of gevolgschade wordt expliciet uitgesloten. Facturen dienen binnen 30 dagen te worden betaald.

Flextra Vertaalservice hanteert de algemene voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV). Deze kunt u hier nalezen.