Zelf vertalen of toch maar liever een professional inschakelen?

Als je een aardig woordje over de grens spreekt, heb je wellicht de neiging te denken dat je kunt vertalen. Je begrijpt immers wat je zegt, hoort of leest. Toch is professioneel vertalen echt een vak apart. Met alleen Google Translate en een woordenboek dat je nog in de kast hebt staan, red je het namelijk niet…
Vertalen is méér dan het omzetten van woorden naar een andere taal. Er zijn nuances, cultuurverschillen, gebruiken en nog veel meer factoren (zoals vaktaal en achtergrondkennis) waar je rekening mee moet houden – iets waar onze gediplomeerde vertalers zich terdege van bewust zijn en ook al jaren ervaring mee hebben.


Of het nu gaat om een verkeerd vertaald gerecht op een menukaart, de ondertiteling van je favoriete Netflix-serie of een curieuze productbeschrijving bij een webshop, vertaalfouten komen we in ons dagelijks leven helaas regelmatig tegen. Hoewel vaak verwonderlijk en soms zelfs lachwekkend, is zoiets meestal geen ramp. Het is weliswaar niet echt bevorderlijk voor je imago, maar er vallen geen doden door.

Hoe anders is dat bijvoorbeeld bij foutieve gebruiksinstructies voor machines of vertaalfouten in medische documenten? Of wat te denken van het risico op financiële claims? In dat soort gevallen kan een valse besparing wel eens grote gevolgen hebben. Dan is het toch verstandiger om samen te werken met een ervaren vertaalbureau dat het klappen van de zweep kent en je behoedt voor zulke missers.


ONZE VERTAALDIENSTEN

VERTALING

Vertalen is het schriftelijke of digitale proces waarbij tekst van de ene taal naar een andere taal wordt omgezet. Vertalen is natuurlijk méér dan het omzetten van woorden: het doel is om de inhoud van de oorspronkelijke tekst zo nauwkeurig mogelijk over te brengen in de doeltaal, zonder verlies van betekenis of nuances. Daarbij is belangrijk dat de boodschap overkomt zoals die bedoeld is en een toon raakt die past bij zowel de doelgroep als je organisatie. Creativiteit en vakinhoudelijke kennis zijn bij het vertaalproces net zo belangrijk als taalkundige kennis. Het resultaat moet een tekst zijn die natuurlijk overkomt en eenvoudig te begrijpen is.


LOKALISATIE

Lokaliseren gaat verder dan ‘gewoon’ vertalen. Bij lokalisatie wordt een product (ongeacht of dat nu een fysiek product betreft zoals een verpakking of een digitaal product zoals een softwareprogramma of een website) aangepast aan de taalkundige, culturele en overige vereisten van een specifieke lokale markt. Lokalisatie focust zich dus op het wijzigen van alle elementen van de tekst (zoals content, kleuren, maateenheden, tijd-/datumnotaties, valuta enzovoort) om ze geschikt te maken voor de doelgroep. Het wordt vooral toegepast voor het vertalen van websites, computersoftware, mobiele apps en bijbehorende documentatie.


TRANSCREATIE

Transcreatie wordt vaak getypeerd als een combinatie van vertalen en copywriting: het proces waarbij content wordt aangepast aan een nieuwe culturele of taalkundige context, met behoud van boodschap en impact. Transcreatie combineert vertaling en creatief schrijven om weerklank te vinden bij het doelpubliek. In tegenstelling tot vertaling en lokalisatie, gaat transcreatie dieper in op culturele en emotionele aspecten. Het omvat reclame, marketing, merkuitingen en meer. Het doel is om de boodschap dezelfde impact te laten hebben in de doeltaal, rekening houdend met culturele verschillen en taalkundige nuances. Transcreatie wordt vooral toegepast in sales en marketing.


Waaarmee kunnen we je van dienst zijn?

Met jouw input en onze taaalvaardigheid komen we samen tot een optimaal resultaat!